button
 
 


Authentieke boerenerven

Traditionele boerenerven hebben met al hun charmes een belangrijke cultuurhistorische waarde. Daarnaast dragen deze bij aan de instandhouding van het landschap en zijn belangrijk voor flora en fauna.

Wij geven u graag een professioneel advies bij het (her)inrichten van uw boerenerf. Van het type landschap waarin uw erf zich bevindt, de rol van uw erf in het landschap vanuit zowel ecologisch, landschappelijk als cultuurhistorisch oogpunt tot en met de subsidiemogelijkheden. Daarnaast kunnen wij zorgdragen voor uw inrichting- en beheerplannen.

Heeft u plannen om uw boerenerf te veranderen? Wij helpen u graag!